Välj kvalitet före kvantitet på profilprodukten

qualityDet kan för ett företag med tajt budget, verka lockande att beställa en billigare profilprodukt av lite enklare material och med ett enklare tryck för att spara pengar men det kan visa sig negativt i längden. När mottagaren får en produkt blir denne ofta glad men glädjen försvinner ganska snabbt när man inser att produkten man fått går sönder vid första användningen, tappar färg, krymper eller vad nu problemet är. Den typen av problem inträffar oftast när man har köpt något för en liten summa och med snabb tillverkning.

För företaget är det mycket bättre att lägga några kronor extra på varje produkt, få ett något bättre material vilket gör att produkten håller längre. Allt detta skapar en mer positiv attityd till företaget hos personer som fått profilprodukten, de talar väl om företaget och produkten, vilket man inte gör om den går sönder. Då blir personen irriterad, det sprids genast ett rykte om att företaget är dåligt eftersom produkten var dålig. Allt det här vill man givetvis undvika.

Ett sätt att välja kvalitet är att också tänka miljövänligt. Välj inte produkter som är tillverkade av barnarbetare i ett fattigt land för en krona, produkter som är miljöfarliga och ska fraktas långt. Ta istället en produkt som är miljömärkt, som man vet är tillverkad av arbetare under rimliga former och där det inte används farliga kemikalier i tillverkningen. Då kostar det kanske någon krona mer men företaget kan i samband med att det ska tryckas en logo på produkten, också lägga till en symbol för miljömärkning eller skriva att produkten är tillverkad med hänsyn till miljön. Detta är ytterligare ett sätt att skapa en positiv känsla för företaget, att man bryr sig om miljön.

Sammantaget skapas good will av att man tänker på miljön och inte köper in billigt skräp som går sönder på en gång.