Välj rätt leverantör för profilprodukter

Warehouse TeamworkNär ert företag ska välja vilka profilprodukter det ska satsas på kan det vara svårt att ta beslut om vad som blir bäst. Det finns oerhört många nivåer man kan lägga sig på vad gäller profilprodukter, både vad gäller priser, material och varianter.

Som tur är finns det andra företag som arbetar med just detta. Kontakta ett företag där du kan beställa profilprodukter, berätta om företagets idé och bolla med dem om era önskemål och vad de kan erbjuda. Då skissar ni tillsammans fram en idé för just ert företag.

Steg ett är givetvis att fastställa vilken budget företaget har för att beställa profilprodukter, vilket tidsspann det handlar om, det vill säga när behöver företaget ha produkterna och hur många exemplar man ska beställa. När detta är beslutat behöver man diskutera färger, tryck, storlekar, ja alla detaljer innan beställningen kan bli verklighet.

Det viktiga är att inte kasta sig huvudstupa in i första bästa affär utan jämföra olika företag som säljer profilprodukter, hitta det som verkar bäst för er. Jämför priser, leveransalternativ, service och så vidare. Ni vill å ena sidan hålla kostnaderna nere men önskar samtidigt få en vettig nivå på kvaliteten på produkterna så att de inte bara går sönder direkt. Likväl som ert företag tillhör en bestämd nisch, kan profilproduktföretagen också vara nischade på olika vis så undersök noga vilka produkter de kan erbjuda.

Hela processen är en flerstegsraket:

1. Ert företag önskar profilprodukter.

2. Tillsammans med en expert tar ni fram ett förslag.

3. Så fort ni fått produkterna kan ni börja använda dem i marknadsföringen genom att dela ut till kunder eller besökare på mässor och andra platser.

4. Kunderna använder profilprodukterna och får en positiv känsla för företaget varje gång de använder produkten eftersom de upplever den vara till nytta. Varje gång de använder produkten sprids budskapet via den tryckta logon.