Välj rätt unika profilprodukt

profile productFör att som företag synas, behöver man komma på den allra smartaste, bästa och tydligaste profilprodukten för att märkas. Samtidigt ska produkten vara till nytta eller glädje för mottagaren. Uppfyller produkten inte det sista kravet är risken stor att produkten bara slängs i soptunnan och försvinner. Då uteblir den reklameffekt som varje företag hoppas på när man delar ut gratis produkter med logon på.

Det är en balansgång mellan att trycka upp hundratals produkter av något som helst inte ska kosta alltför mycket för företaget, men som samtidigt ska tillfredsställa mottagaren på en rimlig nivå så att denne tänker positivt om företaget och gärna blir en återkommande kund. Man kan inte detaljstyra eller veta vad kunderna vill ha. Alla är olika. Ett sätt att försöka ta reda på det är att genomföra frivilliga nätenkäter som besökare på företagets hemsida kan fylla i. Det är en väg att få veta mer om profilen på varje företags kunder.

Enligt statistik och forskning vet man att profilprodukter kan ha ganska stort effekt men allra störst blir den när mottagaren har stor nytta av produkten och den sticker ut och syns.

Ett klassiskt men faktiskt effektivt exempel är en vanlig t-shirt. Eftersom den täcker hela överkroppen på bäraren syns den på långt håll om man går på stan, springer i motionsspåret eller tränar på gymmet iklädd denna. Är t-shirten tillverkad i en speciell färg som syns på långt håll och har ett tydligt men starkt tryck, då kan det inte bli mycket bättre!

Samma t-shirt kan givetvis användas av företagets personal på en mässa. Det skapar samhörighet när flera personer är klädda på samma vis.

Eftersom bäraren av t-shirten har tagit på sig den frivilligt betyder det att denne har en positiv känsla inför företaget som delat ut gåvan, man bär den kanske tom med viss stolthet och sprider budskapet varje gång man bär den.